Polecenia wejścia monitora brajlowskiego

JAWS wspiera wiele skrótów klawiszowych, które pozwalają nam wydawać polecenia brajlowskie i również sterować naszym komputerem (prosimy zajrzeć do niżej opisanej funkcji BrailleIn™ ). Poniżej znajdują się skróty klawiszowe, które obsługują monitory brajlowskie Focus firmy Freedom Scientific. Aby uzyskać skróty klawiszowe do innych monitorów brajlowskich, należy skontaktować się z ich producentami.

Klawisze modyfikatorów

Klawiszy modyfikatorów używa się do symulowania kombinacji klawiszowych, których składnikami są CTRL, ALT, Klawisz WINDOWS, SHIFT, czy klawisz JAWS (INSERT). Aby użyć modyfikatorów podczas wpisywania skrótów, należy:

  1. Przytrzymując AKORD 8 PUNKT, wcisnąć kombinację odpowiadającą wybranemu modyfikatorowi. Skróty modyfikatorów zostały wymienione w poniższej tabeli.
  2. Po wykonaniu części skrótu klawiszowego dotyczącej modyfikatora, zwolnić te klawisze skrótu, po czym wcisnąć pozostałą jego część. Aby np. wykonać polecenie CTRL+SHIFT+V, należy nacisnąć AKORD PUNKTY 3-7-8, zwolnić klawisze, po czym wcisnąć V ( PUNKTY 1-2-3-6).
Nazwa klawisza Kombinacja klawiszowa
Klawisze funkcyjne (F1 do F12)
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis Klawisze funkcyjne.
PUNKT 1
INSERT PUNKT 2
CTRL PUNKT 3
Klawisz WINDOWS PUNKT 4
Klawisz JAWS PUNKT 5
ALT PUNKT 6
SHIFT PUNKT 7

Klawisze funkcyjne

Symulowanie klawiszy funkcyjnych (F1 do F12) polega na wciśnięciu AKORDU PUNKTY 1-8, a następnie litery od A do L (odpowiadają one liczbom od 1 do 12). By np. symulować klawisz F6, trzeba wcisnąć AKORD PUNKTY 1-8, po czym F - PUNKTY 1-2-4. Jeśli klawisz funkcyjny jest składnikiem skrótu klawiszowego, trzeba dodać odpowiednie modyfikatory, przytrzymując AKORD PUNKTY 1-8. By np. symulować skrót INSERT+F2, trzeba wcisnąć AKORD PUNKTY 1-2-8, po czym B -PUNKTY 1-2.

Klawisze specjalne

Poniższe skróty klawiszowe służą do symulacji klawiszy, których nie ma na klawiaturze brajlowskiej monitora Focus. Klawisze te można łączyć z opisanymi wcześniej klawiszami modyfikatorów. Dla wygody użytkowników, przedstawione zostały poniżej zarówno skróty klawiszowe, jak i wzorce punktowe. Jeśli odpowiednik punktowy nie jest dostępny, w komórce tabeli pojawi się myślnik.

Nazwa klawisza Skrót Wzorzec punktowy
ESC PRAWY SHIFT+PUNKT 1 lub AKORD Z PRAWY SHIFT+PUNKT 1 lub AKORD PUNKTÓW 1-3-5-6
ALT PRAWY SHIFT+PUNKT 2 -
Klawisz menu kontekstowego PRAWY SHIFT+PUNKT 2 AKORD -
NUMERYCZNA GWIAZDKA PRAWY SHIFT+PUNKT 3 -
Klawisz WINDOWS PRAWY SHIFT+PUNKT 4 -
NUMERYCZNY SLASH PRAWY SHIFT+PUNKT 7 PRAWY SHIFT+PUNKT 7
CAPS LOCK PRAWY SHIFT+AKORD PUNKTU 7 lub PRAWY SHIFT+K PRAWY SHIFT+AKORD PUNKTU 7 lub PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-3
NUMERYCZNY PLUS PRAWY SHIFT+PUNKT 8 -
BACKSPACE PUNKT 7 -
ENTER PUNKT 8 -
CTRL+BACKSPACE PUNKTY 1-2-3-4-5-6-7 AKORD -
TAB PUNKTY 4-5 AKORD -
SHIFT+TAB B AKORD PUNKTY 1-2 AKORD
HOME AKORD K PUNKTY 1-3 AKORD
END PUNKTY 4-6 AKORD -
PAGE UP LEWY WYBÓR+BELKA DWUBIEGUNOWA W GÓRĘ lub PRAWY WYBÓR+BELKA DWUBIEGUNOWA W GÓRĘ lub AKORD PUNKTY 2-3-7 -
PAGE DOWN LEWY WYBÓR+BELKA DWUBIEGUNOWA W DÓŁ lub PRAWY WYBÓR+BELKA DWUBIEGUNOWA W DÓŁ lub AKORD PUNKTY 5-6-7 -
DELETE Dla AKORDU PUNKT 1-2-3-4-5-6 AKORD
RÓWNE PUNKTY 3-4-5-6 -
PRAWY NAWIAS KWADRATOWY PUNKTY 2-3-4-5-6 -
LEWY NAWIAS KWADRATOWY PUNKTY 2-3-4-5-6 -
BACKSLASH PUNKTY 3-4 -
SLASH PUNKTY 1-2-5-6 -
LEWY NAWIAS PUNKTY 2-3-5-6-7 -
PRAWY NAWIAS PUNKTY 2-3-5-6-8 -
APOSTROF PUNKT 4 -
MYŚLNIK PUNKTY 3-6 -
AKCENT PUNKTY 3-4-5-8 -
KROPKA PUNKT 3 -
ZNAK ZAPYTANIA PUNKTY 2-6 -
WYKRZYKNIK PUNKTY 2-3-5 -
ŚREDNIK PUNKTY 2-3 -
PRZECINEK PUNKT 2 -

Polecenia do nawigacji

Poniższe skróty służą do wywoływania poleceń nawigacyjnych JAWS. W tabeli przedstawione są zarówno skróty klawiszowe, jak i wzorce punktowe. Jeśli odpowiednik punktowy nie jest dostępny, w komórce tabeli pojawi się myślnik.

Opis Skrót klawiszowy Wzorzec punktowy
Czytaj poprzedni znak PUNKT 3 AKORD -
Czytaj następny znak PUNKT 6 AKORD -
Czytaj znak PUNKTY 3-6 AKORD -
Czytaj poprzednie słowo PUNKT 2 AKORD -
Czytaj następne słowo PUNKT 5 AKORD -
Czytaj słowo PUNKTY 2-5 AKORD -
Czytaj poprzednią linię AKORD PUNKTU 1 lub LEWA BELKA W GÓRĘ -
Czytaj następną linię AKORD PUNKTU 4lub LEWA BELKA W DÓŁ -
Czytaj linię AKORD C AKORD PUNKTÓW 1-4
Czytaj poprzednie zdanie LEWY SHIFT+PRAWA BELKA W GÓRĘ -
Czytaj następne zdanie LEWY SHIFT+PRAWA BELKA W DÓŁ -
Czytaj zdanie LEWY SHIFT+PRAWY SHIFT+C LEWY SHIFT+PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-4
Czytaj poprzedni akapit PRAWY SHIFT+LEWA BELKA W GÓRĘ -
Czytaj następny akapit PRAWY SHIFT+LEWA BELKA W DÓŁ -
Czytaj akapit LEWY SHIFT+PRAWY SHIFT+PUNKTY 2-3-5-6-7-8 -
Przejdź na początek pliku AKORD L AKORD PUNKTÓW 1-2-3
Przejdź na koniec pliku AKORD PUNKTÓW 4-5-6 -
Czytaj do kursora PRAWY SHIFT+PUNKTY 3-7 -
Czytaj od kursora PRAWY SHIFT+PUNKTY 6-8 -
Czytaj Wszystko AKORD PUNKTÓW 1-2-4-5-6 -
Czytaj górną linię aktywnego okna LEWA BELKA W GÓRĘ+PRAWA BELKA W GÓRĘ -
Czytaj dolną linię aktywnego okna LEWA BELKA W DÓŁ+PRAWA BELKA W DÓŁ -
Poprzednie okno dokumentu AKORD PUNKTÓW 2-3 -
Następne okno dokumentu AKORD PUNKTÓW 5-6 -
Rozwiń listę LEWY SHIFT+PRAWA BELKA W DÓŁ -
Zamknij listę LEWY SHIFT+PRAWA BELKA W GÓRĘ -
Wyjdź z trybu formularzy AKORD X AKORD PUNKTÓW 1-3-4-6
Czytaj etykietę i tekst okna AKORD G AKORD PUNKTÓW 1-2-4-5

Skróty klawiszowe do nawigacji w Microsoft Word

Poniższe skróty klawiszowe służą do nawigacji w dokumentach programu Microsoft Word. Klawisze szybkiej nawigacji muszą zostać uaktywnione, by te polecenia mogły funkcjonować (AKORD PUNKTÓW 2-8, po czym PUNKTY 1-3-5-6). Warto zwrócić uwagę, że aby przechodzić do poprzedniego elementu tego samego typu w dokumencie, do większości skrótów z tabeli można dodać PUNKT 7. W tabeli przedstawione są zarówno skróty klawiszowe, jak i wzorce punktowe. Jeśli odpowiednik punktowy nie jest dostępny, w komórce tabeli pojawi się myślnik.

Opis Skrót klawiszowy Wzorzec punktowy
Następna zakładka B PUNKTY 1-2
Następny komentarz C PUNKTY 1-4
Następny przypis końcowy E PUNKTY 1-5
Następne pole formularza F PUNKTY 1-2-4
Następna grafika G PUNKTY 1-2-4-5
Następny nagłówek H PUNKTY 1-2-5
Następny przypis dolny O PUNKTY 1-3-5
Następny akapit P PUNKTY 1-2-3-4
Poprzedni akapit P+PUNKT 7 PUNKTY 1-2-3-4-7
Następna sekcja S PUNKTY 2-3-4
Następna tabela T PUNKTY 2-3-4-5
Następna strona SPACJA -
Poprzednia strona BACKSPACE PUNKT 7

Polecenia do zaznaczania tekstu

Poniższe skróty są przeznaczone do wykonywania różnych poleceń zaznaczania tekstu. W tabeli przedstawione są zarówno skróty klawiszowe, jak i wzorce punktowe. Jeśli odpowiednik punktowy nie jest dostępny, w komórce tabeli pojawi się myślnik.

Opis Skrót klawiszowy Wzorzec punktowy
Zaznacz poprzedni znak AKORD PUNKTÓW 3-7 -
Zaznacz następny znak AKORD PUNKTÓW 6-7 -
Zaznacz poprzednie słowo AKORD PUNKTÓW 2-7 -
Zaznacz następne słowo AKORD PUNKTÓW 5-7 -
Zaznacz poprzednią linię AKORD PUNKTÓW 1-7 -
Zaznacz następną linię AKORD PUNKTÓW 4-7 -
Zaznacz poprzedni ekran LEWY SHIFT+K LEWY SHIFT+PUNKTY 1-3
Zaznacz następny ekran LEWY SHIFT+PUNKTY 4-6 -
Zaznacz od początku linii K+AKORD PUNKT 7 AKORD PUNKTÓW 1-3-7
Zaznacz do końca linii AKORD PUNKTÓW 4-6-7 -
Zaznacz od początku AKORD L+PUNKT 7 AKORD PUNKTÓW 1-2-3-7
Zaznacz do końca AKORD PUNKTÓW 4-5-6-7 -
Idź na początek linii BELKA W GÓRĘ+PRZYCISK PRZEWIJANIA -
Idź na koniec linii BELKA W DÓŁ+PRZYCISK PRZEWIJANIA -

Polecenia brajlowskie

Poniższe skróty są przeznaczone do konfigurowania różnych funkcji brajlowskich. W tabeli przedstawione są zarówno skróty klawiszowe, jak i wzorce punktowe.

Opis Klawisz skrótu Wzorzec punktowy
Początek dokumentu AKORD L AKORD PUNKTÓW 1-2-3
Koniec dokumentu AKORD PUNKTÓW 4-5-6 AKORD PUNKTÓW 4-5-6
Dostosuj oznajmianie w brajlu (JAWS 12 i wcześniejsze) AKORD PUNKTÓW 2-3-8 po czym PUNKTY 1-2 AKORD PUNKTÓW 2-3-8 po czym PUNKTY 1-2
Poziom 2, rozwiń bieżące słowo AKORD T AKORD PUNKTÓW 2-3-4-5
Translacja drugiego stopnia AKORD PUNKTÓW 1-2-4-5-7 AKORD PUNKTÓW 1-2-4-5-7
Przełącz znaki i atrybuty AKORD ZNAKU Ą AKORD PUNKTÓW 1-6
Przełączanie się pomiędzy trybami wyświetlania brajla AKORD M AKORD PUNKTÓW 1-3-4
Przełącz brajl 8/6-punktowy AKORD PUNKTÓW 2-3-6 AKORD PUNKTÓW 2-3-6
Zmień kształt kursora AKORD PUNKTÓW 1-4-6 AKORD PUNKTÓW 1-4-6
Ogranicz kursor brajlowski AKORD R AKORD PUNKTÓW 1-2-3-5
Przełącz tablicę translacji brajla (JAWS 15 i późniejsze) AKORD PUNKTÓW 2-3-4-5-7 AKORD PUNKTÓW 2-3-4-5-7

Polecenia Windows

Poniższe skróty służą do wykonywania podstawowych funkcji edycji w Windows.

Opis Znak brajlowski Wzorzec punktowy
ALT+TAB LEWY SHIFT+PUNKTY 4-5 LEWY SHIFT+PUNKTY 4-5
Wklej ze schowka LEWY SHIFT+V LEWY SHIFT+PUNKTY 1-2-3-6
Kopiuj do schowka LEWY SHIFT+C LEWY SHIFT+PUNKTY 1-4
Wytnij do schowka LEWY SHIFT+X LEWY SHIFT+PUNKTY 1-3-4-6
Cofnij LEWY SHIFT+Z LEWY SHIFT+PUNKTY 1-3-5-6
Usuń LEWY SHIFT+D LEWY SHIFT+PUNKTY 1-4-5

Polecenia zaznaczania

Poniższe skróty służą do zaznaczenia znaków, linii i innych elementów strony.

Opis Znak brajlowski Wzorzec punktowy
Zaznacz następny znak LEWY SHIFT+PUNKT 6 LEWY SHIFT+PUNKT 6
Zaznacz poprzedni znak LEWY SHIFT+PUNKT 3 LEWY SHIFT+PUNKT 3
Zaznacz następną linię LEWY SHIFT+PUNKT 4 LEWY SHIFT+PUNKT 4
Zaznacz poprzednią linię LEWY SHIFT+PUNKT 1 LEWY SHIFT+PUNKT 1
Zaznacz do końca linii LEWY SHIFT+PUNKT 5 LEWY SHIFT+PUNKT 5
Zaznacz od początku linii LEWY SHIFT+PUNKT 2 LEWY SHIFT+PUNKT 2
Zaznacz od początku LEWY SHIFT+L LEWY SHIFT+PUNKTY 1-2-3
Zaznacz do końca LEWY SHIFT+PUNKTY 4-5-6 LEWY SHIFT+PUNKTY 4-5-6
Zaznacz następny ekran LEWY SHIFT+PUNKTY 4-6 LEWY SHIFT+PUNKTY 4-6
Zaznacz poprzedni ekran LEWY SHIFT+K LEWY SHIFT+PUNKTY 1-3
Zaznacz wszystko LEWY SHIFT+PUNKTY 1-2-3-4-5-6 LEWY SHIFT+PUNKTY 1-2-3-4-5-6
Zaznacz ramkę PRAWY SHIFT+* (gwiazdka) PRAWY SHIFT+PUNKTY 3-5
Zaznacz nagłówek PRAWY SHIFT+! (wykrzyknik) PRAWY SHIFT+DOTS 2-3-5
Zaznacz łącze PRAWY SHIFT+= (znak równa się) PRAWY SHIFT+PUNKTY 2-3-5-6

Polecenia JAWS

Poniższe klawisze skrótów służą do wykonywania niektórych, bardziej popularnych poleceń JAWS.

Opis Znak brajlowski Wzorzec punktowy
Okno JAWS PRAWY SHIFT+J PRAWY SHIFT+PUNKTY 2-4-5
Szybkie ustawienia (JAWS 13 lub późniejsze) lub Dostosuj oznajmianie JAWS (JAWS 12 lub wcześniejsze) PRAWY SHIFT+V PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-2-3-6
Otwórz listę zadań PRAWY SHIFT+PUNKTY 3-5-6 PRAWY SHIFT+PUNKTY 3-5-6
Lista ikon w zasobniku systemowym PRAWY SHIFT+K PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-3
Podaj czas systemowy PRAWY SHIFT PUNKTY 1-2-3 PRAWY SHIFT PUNKTY 1-2-3
Przeciągnij i upuść PRAWY SHIFT+AKORD PUNKTÓW 3-7 -
Odśwież ekran PRAWY SHIFT+Z PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-3-5-6
Czytaj rodzaj czcionki PRAWY SHIFT+F PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-2-4
Pomoc skrótów Windows PRAWY SHIFT+W PRAWY SHIFT+PUNKTY 2-4-5-6
Czytaj bieżące okno PRAWY SHIFT+B PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-2
Domyślny przycisk okna PRAWY SHIFT+E PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-5
Zamknij JAWS PRAWY SHIFT+PUNKTY 2-5-6 PRAWY SHIFT+PUNKTY 2-5-6
Wybierz profil głosowy PRAWY SHIFT+S PRAWY SHIFT+PUNKTY 2-3-4
Wycisz mowę (JAWS 16 i późniejsze) LEWY lub PRAWY SHIFT -

Funkcje kursorów

Poniższe skróty klawiszowe służą do wybierania kursorów do nawigacji w JAWS.

Opis Znak brajlowski Wzorzec punktowy
Kursor JAWS AKORD J AKORD PUNKTÓW 2-4-5
Kursor PC AKORD P AKORD PUNKTÓW 1-2-3-4
Kursor dotykowy (JAWS 15 i późniejsze) AKORD PUNKTÓW 1-2-5-6 AKORD PUNKTÓW 1-2-5-6
Przywołaj JAWS do PC PRAWY SHIFT+PUNKTY 3-6 (Znak MINUS) PRAWY SHIFT+PUNKTY 3-6
Przywołaj PC do JAWS PRAWY SHIFT+PUNKTY 3-4-6 PRAWY SHIFT+PUNKTY 3-4-6
Brajl podąża za aktywnym kursorem PRAWY SHIFT+PUNKTY 3-4-61-2-6 PRAWY SHIFT+PUNKTY 3-4-61-2-6
Aktywny podąża za Brajlowskim PRAWY SHIFT+PUNKTY 3-4-61-2-7 PRAWY SHIFT+PUNKTY 3-4-61-2-7
Przywołaj wirtualny kursor do kursora PC LEWY SHIFT+PUNKTY 3-4-6 LEWY SHIFT+PUNKTY 3-4-6
Przywołaj wirtualny Kursor do kursora PC LEWY SHIFT+PUNKTY 3-6 LEWY SHIFT+PUNKTY 3-6

Funkcje kursora dotykowego (JAWS 15 i późniejsze)

Używaj tych kombinacji klawiszowych do nawigowania przy pomocy kursora dotykowego.


Opis Znak brajlowski Wzorzec punktowy
Kursor dotykowy AKORD PUNKTÓW 1-2-5-6 AKORD PUNKTÓW 1-2-5-6
Poprzedni obiekt AKORD PUNKTÓW 1-2 AKORD PUNKTÓW 1-2
Następny obiekt AKORD PUNKTÓW 4-5 AKORD PUNKTÓW 4-5
Przeczytaj bieżący obiekt AKORD C AKORD PUNKTÓW 1-4
Następny obiekt typu (określony w pokrętle nawigacji) LEWA lub PRAWA BELKA W DÓŁ LEWA lub PRAWA BELKA W DÓŁ
Poprzedni obiekt typu (określony w pokrętle nawigacji) LEWA lub PRAWA BELKA W GÓRĘ LEWA lub PRAWA BELKA W GÓRĘ
Przejdź w przód po typach nawigacji LEWY SELEKTOR+LEWA BELKA W DÓŁ, PRAWY SELEKTOR+LEWA BeLKA W DÓŁ, LEWY SELEKTOR+PRAWA BELKA W DÓŁ, lub PRAWY SELEKTOR+PRAWA BeLKA W DÓŁ LEWY PRZYCISK WYBORU+LEWA BELKA W DÓŁ, PRAWY PRZYCISK WYBORU+LEWA BELKA W DÓŁ, LEWY PRZYCISK WYBORU+PRAWA BELKA W DÓŁ, lub PRAWY PRZYCISK WYBORU+PRAWA BELKA W DÓŁ
Przejdź wstecz po typach nawigacji LEWY PRZYCISK WYBORU+LEWA BELKA W GÓRĘ, PRAWY PRZYCISK WYBORU+LEWA BELKA W GÓRĘ, LEWY PRZYCISK WYBORU+PRAWA BELKA W GÓRĘ, lub PRAWY PRZYCISK WYBORU+PRAWA BELKA W GÓRĘ LEWY PRZYCISK WYBORU+LEWA BELKA W GÓRĘ, PRAWY PRZYCISK WYBORU+LEWA BELKA W GÓRĘ, LEWY PRZYCISK WYBORU+PRAWA BELKA W GÓRĘ, lub PRAWY PRZYCISK WYBORU+PRAWA BELKA W GÓRĘ
Przejdź do pierwszego obiektu LEWY PRZYCISK PRZEWIJANIA+LEWY lub PRAWY PRZYCISK WYBORU lub AKORD L LEWY PRZYCISK PRZEWIJANIA+LEWy LUB PRAWY SELEKTOR lub AKORD PUNKTÓW 1-2-3
Przejdź do ostatniego obiektu PRAWY PRZYCISK PRZEWIJANIA+LEWY lub PRAWY PRZYCISK WYBORU lub AKORD PUNKTY 4-5-6 LEWY Przycisk PRZEWIJANIA+LEWY lub PRAWY SELEKTOR lub AKORD PUNKTÓW 4-5-6
Aktywuj bieżący obiekt KLAWISZ PRZYWOŁYWANIA KURSORA KLAWISZ PRZYWOŁYWANIA KURSORA
Aktywuj tryb przeglądania tekstu PRAWY SHIFT+PUNKT 7 PRAWY SHIFT+PUNKT 7
Wyłącz tryb przeglądania tekstu PRAWY SHIFT+PUNKT 1 lub AKORD X PRAWY SHIFT+PUNKT 1 lub AKORD PUNKTÓW 1-3-4-6
Przełącz zaawansowaną nawigację PRAWY SHIFT+PUNKT 3 lub wciśnij i przytrzymaj PRZYCISK PRZYWOŁYWANIA KURSORA PRAWY SHIFT+PUNKT 3 lub wciśnij i przytrzymaj PRZYCISK PRZYWOŁYWANIA KURSORA

Funkcje narzędziowe

Poniższe skróty służą do wykonywania ogólnych funkcji narzędziowych.

Opis Znak brajlowski Wzorzec punktowy
Uruchom Menedżera JAWS PRAWY SHIFT+2 PRAWY SHIFT+PUNKTY 2-3
Ustaw Lewy Górny Róg Ramki PRAWY SHIFT+Znak OW PRAWY SHIFT+PUNKTY 2-4-6
Ustaw Prawy Dolny Róg Ramki PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-2-4-5-6 PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-2-4-5-6
Etykietowanie Grafiki PRAWY SHIFT+G PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-2-4-5
JAWS Znajdź PRAWY SHIFT+AKORD F PRAWY SHIFT+AKORD PUNKTÓW 1-2-4
JAWS Znajdź następny PRAWY SHIFT+PUNKTY 2-5 PRAWY SHIFT+PUNKTY 2-5

Używanie BrailleIn do pisania skrótami brajlowskimi

Funkcja BrailleIn pozwala pisać skrótami brajlowskimi, wykorzystując klawiaturę typu Perkins. Wpisywane skróty są natychmiast tłumaczone z powrotem na zwykły tekst w bieżących wiadomościach e-mail, dokumentach lub formularzach. Jeśli aplikacja lub określone pole edycyjne nie obsługuje skrótów brajlowskich, JAWS mówi "brajl komputerowy", gdy komunikaty samouczka są włączone.

Pisanie skrótami brajlowskimi jest domyślnie wyłączone. By je włączyć, należy:

  1. Otworzyć Centrum ustawień i wyszukać oraz wybrać Translację skrótów brajlowskich.
  2. W polu kombi Translacja skrótów brajlowskich, wybrać tylko wyjście, wejście i wyjście lub wyłączone.

Gdy wybrane zostanie ustawienie Tylko wyjście, na monitorze brajlowskim można będzie czytać skróty brajlowskie , zaś korzystając z brajlowskiej klawiatury typu Perkins możliwe będzie pisanie jedynie w brajlu komputerowym. Jeśli wybrane zostanie ustawienie Wejście i wyjście, możliwe będzie zarówno pisanie skrótami brajlowskimi, jak też ich odczytywanie. Jeśli wybrane zostanie ustawienie Wyłączone, skróty brajlowskie nie będą dostępne ani do czytania, ani do pisania.

  1. Na koniec, zapisujemy zmiany i zamykamy Centrum ustawień.

Powrót do początku