Używanie Focus 14 Blue, Focus 40 Blue i Focus 80 Blue z urządzeniami iOS

Parowanie monitora Focus Blue

Uwaga: Monitory Focus blue piątej generacji wymagają iOS 11 lub późniejszych.

Aby zestawić połączenie Bluetooth pomiędzy Focus i urządzeniem Apple iOS, takim jak iPhone, prosimy:

  1. Włączyć zasilanie Focus Blue.
  2. W urządzeniu iOS otworzyć Ustawienia, Bluetooth i upewnić się, że Bluetooth jest włączony.
  3. Stuknąć dwukrotnie, by powrócić do Ustawień, Przewinąć do i dwukrotnie stuknąć na Ogólne, a następnie przewinąć i dwukrotnie stuknąć na opcji Dostępność.
  4. Przewinąć do i dwukrotnie stuknąć na VoiceOver, by otworzyć ustawienia VoiceOver.
  5. Przewinąć i dwukrotnie stuknąć na Pismo Braille'a, by otworzyć ustawienia brajla. Urządzenie iOS rozpocznie wyszukiwanie monitora brajlowskiego.
  6. Prosimy przesunąć się jeden element za “Wybierz monitor brajlowski”. Element ten powie najpierw “W toku”. Nazwa Focus pojawi się tu, gdy monitor zostanie wykryty.
  7. Jak tylko monitor zostanie znaleziony, dwukrotnie stuknąć na nazwie monitora, by otworzyć ekran parowania. Na urządzeniu iOS, wpisać 0000, następnie dwukrotnie stuknąć w przycisk Paruj, znajdujący się w prawym górnym rogu, by zestawić połączenie.

Po sparowaniu Focus, jeśli włączymy monitor zanim uaktywnimy urządzenie iOS, monitor zostanie automatycznie połączony. Prosimy pamiętać, by zablokować urządzenie przed włączeniem monitora Focus, by mieć pewność, że automatyczne wykrywanie działa poprawnie, gdy następnym razem będziemy chcieli skorzystać z brajla.

Polecenia Focus Blue do obsługi iOS

Poniższe sekcje przedstawiają listy poleceń iOS, które mogą być wydawane z klawiatury typu Perkins oraz przy pomocy innych przycisków i przełączników monitora Focus Blue.

Uwaga: Prosimy wcisnąć AKORD K, PUNKTY 1-3 i SPACJĘ, by uaktywnić pomoc VoiceOver. Wtedy będzie można wciskać różne przyciski na monitorze Focus, by uczyć się, jak one działają z VoiceOver bez wykonywania tych poleceń. Po zakończeniu, prosimy wcisnąć AKORD B, PUNKTY 1-2 i SPACJĘ, by wyjść z pomocy VoiceOver.

Polecenia do nawigacji

Polecenie akordowe Funkcja
PUNKT 1 AKORD Przejdź na poprzedni element
PUNKT 4 AKORD Przejdź na następny element
PUNKT 2 AKORD Przewiń brajl w lewo
PUNKT 5 AKORD Przewiń brajl w prawo
PUNKTY 1-2-3 AKORD Przejdź na pierwszy element
PUNKTY 4-5-6 AKORD Przejdź na ostatni element
PUNKTY 1-2-4 AKORD Znajduje i umieszcza fokus na elemencie na bieżącym ekranie, który pasuje do określonego tekstu (po wpisaniu tekstu do wyszukania, prosimy wcisnąć AKORD PUNKTÓW 1-5, by uruchomić wyszukiwanie)
PUNKTY 1-3-5 AKORD Przewiń w prawo o jedną stronę
PUNKTY 2-4-6 AKORD Przewiń w lewo o jedną stronę
AKORD PUNKTÓW 3-4-5-6 Przewiń w górę o jedną stronę lub otwórz Centrum powiadomień, gdy fokus znajduje się na pasku stanu
AKORD PUNKTÓW 1-4-5-6 Przewiń w dół o jedną stronę lub otwórz Centrum sterowania, gdy fokus znajduje się na pasku stanu
PUNKTY 2-3-4 AKORD Przejdź na pasek statusu
PUNKTY 2-3 AKORD Wybierz poprzednie ustawienie pokrętła
PUNKTY 5-6 AKORD Wybierz następne ustawienie pokrętła
PUNKT 3 AKORD Przejdź na poprzedni element używając ustawienia pokrętła
PUNKT 6 AKORD Przejdź na następny element, używając ustawienia pokrętła
AKORD PUNKTÓW 1-2-5 szybko dwukrotnie Uruchamia ekran przełączania aplikacji
AKORD PUNKTÓW 1-2-3-4-5 Włącza i wyłącza szybką nawigację

Polecenia do czytania

Polecenie akordowe Funkcja
AKORD PUNKTÓW 1-2-3-5 Czytaj wszystko, począwszy od zaznaczonego elementu
AKORD PUNKTÓW 2-4-5-6 Czytaj wszystko, począwszy od początku
AKORD PUNKTÓW 1-2-3-4 Pauzuje i uruchamia mowę

Polecenia ogólne

Polecenie akordowe Funkcja
PUNKTY 1-2 AKORD Aktywuje przycisk wstecz, jeśli jest obecny
AKORD PUNKTÓW 1-4-5 lub PUNKT 7 CHORD Aktywuje klawisz Delete
AKORD PUNKTÓW 1-5 lub AKORD PUNKTU 8 Aktywuje przycisk Return
AKORD PUNKTÓW 1-2-4-5 Przełącza pomiędzy wyświetlaniem brajla 6-punktowego, 8-punktowego i skrótami brajlowskimi
PUNKTY 2-3-6 AKORD Przełącza pomiędzy pisaniem brajlem 6-punktowym, 8-punktowym i skrótami brajlowskimi
AKORD PUNKTÓW 1-2-5 Aktywuje przycisk Home (szybko dwukrotnie uruchamia ekran przełączania aplikacji)
PUNKTY 1-3-4 AKORD Włącza i wyłącza mowę
AKORD PUNKTÓW 2-3-4-5 Aktywuje klawisz Tab
AKORD PUNKTÓW 2-3-5-6 Zaznacza tekst
PUNKTY 2-3-5 AKORD Odznacza tekst
PUNKTY 3-4-5 AKORD Głośniej
PUNKTY 1-2-6 AKORD Ciszej
AKORD PUNKTÓW 2-3-4-5-6 Przeczytaj styl tekstu

Polecenia specyficzne dla Focus Blue

Polecenie Akcja
KLAWISZ PRZYWOŁYWANIA KURSORA Dwukrotne stuknięcie na wybranym elemencie
Przycisk przywoływania kursora nad komórką statusu Jeśli komórki statusu są włączone, podaje komunikat, który opisuje, jak interpretować informacje prezentowane w komórkach statusu (wciśnięcie przycisku przywoływania kursora nad komórką nie nad komórkami statusu zamyka komunikat)
LEWY PRZYCISK NAWIGACYJNY W GÓRĘ Przejdź na poprzedni element używając ustawienia pokrętła
LEWY PRZYCISK NAWIGACYJNY W DÓŁ Przejdź na następny element, używając ustawienia pokrętła
Lewy przycisk trybu Wybierz element pod palcem
PRAWY PRZYCISK NAWIGACYJNY W GÓRĘ Przejdź na poprzedni element
PRAWY PRZYCISK NAWIGACYJNY W DÓŁ Przejdź na następny element
Prawy przycisk trybu Wybierz element pod palcem
LEWY PRZYCISK PRZEWIJANIA Przewiń brajl w lewo
PRZYCISK PRZEWIJANIA W PRAWO Przewiń brajl w prawo
Lewy przycisk wyboru Aktywuje przycisk Wstecz jeśli jest obecny
Prawy przycisk wyboru * Polecenie zdarzenia głosowego (przełącznik uruchom / zatrzymaj)
Lewa belka W górę Przewiń w górę o stronę
Lewa belka w dół Przewiń w dół o stronę
Prawa belka w górę Przewiń w lewo o jedną stronę
Prawa belka w dół Przewiń w prawo o jedną stronę

* Polecenie zdarzenia głosowego:
Rozpoczyna i zatrzymuje bieżącą czynność. Na przykład: Odbiera i zawiesza rozmowę telefoniczną; Uruchamia i zatrzymuje odtwarzanie muzyki i video; Uruchamia i zatrzymuje stoper; Uruchamia i zatrzymuje nagrywanie video; Wykonuje zdjęcie aparatem; Uruchamia i zatrzymuje nagrywanie notatek głosowych; Pauzuje i wznawia odtwarzanie wiadomości pocztowych; Zatrzymuje nagrywanie własnego powitania poczty głosowej.