Używanie Focus 14 Blue i Focus 40 Blue z BrailleBack na urządzeniach z systemem Android

Parowanie monitora Focus Blue

Aby zestawić połączenie Bluetooth pomiędzy Focus a urządzeniem Android, takim jak Nexus 4 lub Nexus 7, prosimy:

  1. Włączyć zasilanie Focus Blue.
  2. Na urządzeniu z Android, otworzyć Aplikacje, Ustawienia, następnie przejść do Bluetooth, i upewnić się, że Bluetooth jest włączony.
  3. Stuknąć dwukrotnie na Wyszukiwanie urządzeń i zobaczymy komunikat , "wyszukiwanie". Nazwa Focus zostanie wyświetlona na liście dostępnych urządzeń, gdy monitor zostanie znaleziony.
  4. Po znalezieniu monitora, przesuwamy się do pola edycyjnego i wpisujemy kod parowania 0000, następnie dwukrotnie stukamy w przycisk OK, by zestawić połączenie.

Po sparowaniu monitora Focus, jeśli włączymy monitor przed uaktywnieniem urządzenia Android, monitor zostanie automatycznie połączony. Prosimy pamiętać, by zablokować urządzenie przed włączeniem monitora Focus, by mieć pewność, że automatyczne wykrywanie działa poprawnie, gdy następnym razem będziemy chcieli skorzystać z brajla.

Polecenia Focus Blue do BrailleBack

Poniższe sekcje prezentują polecenia BrailleBack, które mogą być wykonywane przy pomocy klawiatury Perkins jak też innych przycisków na monitorach Focus Blue.

Polecenia do nawigacji

Polecenie Funkcja
PRZYCISK PRZEWIJANIA W PRAWO Przewiń w prawo
LEWY PRZYCISK PRZEWIJANIA Przewiń w lewo
Prawa belka w dół Przejdź do następnego elementu
Prawa belka w górę Przejdź do poprzedniego elementu
Lewa belka w dół Przejdź do następnej linii
Lewa belka W górę Przejdź do poprzedniej linii
PRAWY PRZYCISK WYBORU Przewiń w przód
LEWY PRZYCISK WYBORU Przewiń wstecz
KLAWISZ PRZYWOŁYWANIA KURSORA Aktywuje element pod palcem
Przycisk przywoływania kursora wciśnij i przytrzymaj Stuknij i przytrzymaj element pod palcem

Polecenia ogólne

Polecenie akordowe Funkcja
PUNKTY 1-2 AKORD Aktywuje przycisk wstecz, jeśli jest obecny
PUNKT 8 AKORD Aktywuje przycisk Return
PUNKTY 1-2-5 AKORD Aktywuje przycisk Home
AKORD PUNKTÓW 1-2-3-5 Otwiera okno ostatnio używanych aplikacji
AKORD PUNKTÓW 1-3-4-5 Otwiera okno powiadomień
PUNKTY 1-2-3 AKORD Otwiera pomoc klawiatury BrailleBack